>
MERYEM AVANTAJ KOYUN SÜT-18 YEMİ
KULLANMA ŞEKLİ
Eğer ''MERYEM AVANTAJ KOYUN SÜT-18''  yemine yeni başlıyorsanız, koyunlar 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalı ve önceki yeminizle karıştırarak geçiş yapmalıdır. Koyunlara su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda
en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. MERYEM KOYUN SÜT-18 yemi verilmesine gebeliğin son 3 haftasından itibaren başlanmalıdır. Bu uygulama doğuma kadar devam ettirilmeli ve doğumdan sonra yavaş yavaş arttırılmalıdır. Kaba yem olarak zorunlu
olmadıkça saman (özellikle doğumdan sonra ilk iki ay) vermeyiniz.Mısır silajı verilmesi durumunda silajın kesinlikle küf içermediğinden emin olunmalıdır.
 
ÖZELLİKLERİ
Koyunlarda maksimum süt verimi için üretilmiştir ve sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.
 
*Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.
*Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.
Ürün Resimleri