>
MERYEM EZBERBOZAN KUZU BESİ YEMİ
KULLANMA ŞEKLİ
Besiye alınan kuzuların canlı ağırlıkları 10 kg’ya ulaşınca MERYEM EZBERBOZAN KUZU BESİ yemine geçilmelidir. Bu periyotta beslenmenin amacı kuzuları pazara hazırlamak ve hızlı bir şekilde semirtmektir. Kuzuların bu son besi döneminde yeterli taze su verilmeli. Kuzu başına en fazla 300 gr kadar baklagil kuru kaba yem ve kuru çayır otu ile serbest olarak MERYEM EZBERBOZAN KUZU BESİ Yemi bulundurulmalıdır. Özellikle bu son dönemde kuzuların barınakları sıcak olmalıdır. Yoğun kuzu besisi yapılırken bu dönemin en kritik özelliği idrar kanalarındaki tıkanmalardır. Özenle dengelenmiş MERYEM EZBERBOZAN KUZU BESİ yemi yiyen kuzuların yemlerinin dengesi dışardan kırmalar ile bozulmamalıdır. Bu uygulamalar ile yağsız kuzu ve yüksek randımanlı karkas elde edilmiş olur. Yoğun besleme programı uygulanıyorsa kaba yem kullanılmaz
 
ÖZELLİKLERİ
Besiye alınan kuzuların ilk günden kesime kadar olan süre boyunca beslenmesinde kullanıldığı gibi 90. günden kesime kadar da kullanılabilir.
 
*Süratli canlı ağırlık artışı sağlayarak, karlılığınızı arttırır.
*Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.
*Özel formülü nedeniyle böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici etkisi vardır.
*İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
*Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
Ürün Resimleri