>
MERYEM DÜVE YEMİ
KULLANMA ŞEKLİ
Eğer MERYEM DÜVE yemine yeni başlıyorsanız, düveler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır. 
 
ÖZELLİKLERİ
Buzağılıktan çıkan damızlık amaçlı dişi danaların beslenmesi için formüle edilmiştir.  Bu dönemde düvelerin vücut kondisyonlarını yükseltmeden fizyolojik gelişmelerini sağlayacak şekilde vitamin ve minerallerce desteklenmiş bir yemdir. 6. aydan sonra başlanarak  yeterli cins olgunluk yaş ve ağırlığa (350 - 400 kg / 16 - 17 ay) ulaşılmasını takiben  doğuma 3 haftaya kadar kullanılması önerilmektedir. Kullanım miktarını işletmede kullanılan kaba yem kalitesine bağlı olarak bu süre boyunca günlük ortalama 700-800 gr/gün canlı ağırlık alacak şekilde Yaklaşık 3-5 kg/gün verilerek rasyonların düzenlenmesi tavsiye edilir.
 
*Meme gelişimi ve yaklaşan gebelik için yararlı bir yem olup,
doğum sırasında ve sonrasında görülebilecek metobolik rahatsızlıkları
en aza indirir.
*Dengeli enerji ve protein yapısı ile sağlıklı gelişim sağlar.
*Döl verimini arttırır.
*Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.
Ürün Resimleri