>
MERYEM CEYLAN BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ
KULLANMA ŞEKLİ
3-6 aylık buzağıların beslenmesinde kullanılır. Buzağıların önünde sürekli ve temiz su bulundurmalısınız.Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası gibi yemler işkembede  yer kaplayacağından ve de bu yaştaki buzağılarda tam olarak eğerlendirilemediğinden
kullanılmamalıdır. Saman gibi kötü kaliteli yemlerin bu dönemde kullanılmasından kaçınılmalıdır.  6 aylık olan dişi buzağılara MERYEM DÜVE Yemine geçiniz. 6 aylık olan erkek buzağılara MERYEM BESİ GELİŞTİME Yemi veriniz
 
ÖZELLİKLERİ
Buzağıların ihtiyaç duydukları besin maddelerini karşılar. Homojen bir yapıya sahiptir. Sindirebilirliği yüksek yem hammaddelerinden imal edilmiştir. Ayrıca vitamin – mineral ilavesine gerek yoktur. İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden  yararlanmayı arttırır.
 
*Sindirilebilirliği yüksektir.
*Yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.
Ürün Resimleri