>
MERYEM AVANTAJ BESİ-16 YEMİ
KULLANMA ŞEKLİ
Eğer MERYEM AVANTAJ BESİ-16  besi yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün  içinde yavaş yavaş alıştırılmalı ve önceki yeminizle karıştırarak geçiş yapmalıdır. Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Süratli canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.Besi döneminin son 2 ya da  3. ayında daha yüksek besi performansı için BESİ BİTİR’e geçmeniz faydanıza olacaktır.
 
ÖZELLİKLERİ
Besi hayvanlarının ihtiyaç duydukları besin maddelerini karşılar. Homojen bir yapıya sahiptir. Sindirebilirliği yüksek yem hammaddelerinden imal edilmiştir.  İnsan ve hayvan sağlığına zararlı olabilecek maddeleri içermez.
 
 
*Tahıl kırmaları ile yoğun bir şekilde kullanıldığında besi sığırı kesim olgunluğuna
 çabuk ulaşır.
*İşkembe asitliğini dengeler.
*Ayak hastalıklarına engel olur.
*Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.
Ürün Resimleri